Koszyk

Regulamin opłaty rezerwacyjnej w formie zadatku

1. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej, zwanej dalej “zadatkiem” jest obowiązkowe i stanowi podstawę do wykonania rezerwacji zabiegu.
2. Zadatek zawsze wynosi 50% wartości rezerwowanej usługi.
3. Wartość przedpłaconej usługi określa cennik podany na stronie Zabiegi.
4. Zadatki są bezzwrotne.
5. Zadatek można wykonać gotówką, kartą kredytową, kartą płatniczą, systemem szybkich płatności w tym: blik, blik na telefon, szybki przelew, PayPal, voucherem prezentowym oraz przelewem tradycyjnym.
6. Kwotę z uregulowanego zadatku można jednorazowo przenieść na inną rezerwację, jeśli przedpłacony zabieg zostaje odwołany nie później niż 24h przed planowanym terminem rezerwacji.
7. Zadatek z zabiegu odwołanego w czasie krótszym niż 24h od zarezerwowanego terminu zostaje na koncie Verde Day SPA S.C. i stanowi pokrycie kosztów zatrudnienia terapeutki i wynajęcia lokalu przy ul. Bracka 6/4, Kraków.
8. Link do płatności i wysokość zadatku generuje recepcjonistka Verde Day Spa na podstawie ceny i daty zabiegu, który chce zarezerwować klient.
9. W razie braku dokonania zadatku, rezerwacja terminu przepada.
10. Link do opłacenia zadatku jest jednorazowy i ważny 24h.
11. Link do zadatku jest wysyłany wg dyspozycji klienta: na adres mailowy lub numer telefonu podany przy rezerwacji.
12. W sytuacji, gdy rezerwacja nie może być zrealizowana z winy Verde Day Spa lub Verde Day Spa odwoła rezerwację, dla której klient dokonał płatności w formie zadatku, Verde Day Spa jest zobowiązane do zwrotu płatności w terminie 5 dni roboczych od terminu rezerwacji, lub wg wskazań klienta- do przeniesienia zadatku na inny termin.

+48 784 874 707

Kraków, ul. Bracka 6/4